Biuletyn jest nieczytelny? kliknij tutaj   aby zobaczyć go online Nowa Era Księgarnia Serwis nauczyciela
Nowe publikacje w nowym roku szkolnym!
Mamy nadzieję, że publikacje wchodzące w skład serii „Śladami przeszłości” i „Dziś i jutro” są pomocne w wypełnianiu codziennych obowiązków. Aby zapewnić komfort pracy, dla nauczycieli korzystających z serii „Śladami przeszłości” oraz „Dziś i jutro” przygotowujemy specjalne publikacje.

Jeszcze w tym roku nauczyciele pracujący z tymi podręcznikami otrzymają:
  • „Śladami przeszłości” – Podręcznik multimedialny cz. 1
  • „Dziś i jutro” – Podręcznik multimedialny cz. 1

Wysyłka materiałów będzie odbędzie się w listopadzie 2012 r.
Podręczniki multimedialne
Mutlibooki zasługują na szczególną uwagę. Są połączeniem tradycyjnych podręczników, na których Państwo pracują, z najnowszymi technologiami. Dzięki zasobom, takim jak filmy, animacje, pokazy slajdów lub ćwiczenia interaktywne, pozwalają uatrakcyjnić lekcje i pomagają wyjaśnić trudne zagadnienia.

Podręczniki multimedialne zostaną wysłane do Państwa pod koniec listopada.

Jesienią zaprosimy Państwa na spotkania poświęcone wykorzystaniu podręczników multimedialnych.
EduQursor – skuteczne przygotowanie
do egzaminu gimnazjalnego w nowej formule
Zachęcamy Państwa do korzystania z portalu eduQursor.pl. To nowoczesne rozwiązanie wspierające wszystkich nauczycieli i uczniów gimnazjum w przygotowaniu do egzaminu dzięki niezwykle bogatej bazie zadań, testów i arkuszy zgodnych z aktualnymi wymogami Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

    Portal eduQursor.pl umożliwia:
  • szybkie i bezproblemowe przygotowanie materiałów do powtórzeń, sprawdzianów lub arkuszy, testów do rozwiązywania przez uczniów w domu
  • obserwowania postępów pracy ucznia dzięki czytelnym raportom i dostępowi do Strefy ucznia
  • dostosowanie tempa pracy do potrzeb klasy – systematyczne lub szybkie powtórki.

Na portalu znajduje się duża liczba zadań z historii i wosu, które zostały podzielone na działy tematyczne, ułatwiające systematyczne kształcenie umiejętności niezbędnych na egzaminie.
W tym roku szkolnym portal eduQursor.pl został wzbogacony m.in. o kalendarz dla nauczyciela, aktualny informator dotyczący egzaminu gimnazjalnego oraz dodatkową funkcjonalność – możliwość zlecania uczniom zadań.

Z pozdrowieniami
Wydawnictwo Nowa Era

kontakt

Kontakt
Paweł Andrzejczyk
Menadżer Marketingu
e-mail: p.andrzejczyk@nowaera.pl
infolinia

Infolinia dla nauczycieli:
(czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 8–19)
801 88 10 10 (z telefonów stacjonarnych)
58 721 48 00 (z telefonów komórkowych)
przeslij dalejPrześlij link do biuletynu innemu nauczycielowi
poradnikPoradnik Jak dodać adres e-mail wydawnictwa Nowa Era do zaufanych kontaktów w Twojej skrzynce pocztowej
rezygnacjaRezygnacja z biuletynu
Wiadomość została wysłana przez wydawnictwo Nowa Era Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Alejach Jerozolimskich 146D, wpisane do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 31950, NIP 527–13–74–376, wysokość kapitału zakładowego 465.400 zł. Powyższa wiadomość została przesłana w oparciu o zgodę wyrażoną w ankiecie przedmiotowej wydawnictwa lub podczas rejestracji w serwisie www.nowaera.pl. Zgoda na otrzymywanie wiadomości może być odwołana poprzez rezygnację.