Prosimy o dodanie adresu mailing2@biuletyn1-nowaera.pl do Twojej książki adresowej, aby nasze biuletyny nie trafiały do folderu spamu.
Biuletyn jest nieczytelny? Zobacz go online Nowa Era Księgarnia Serwis Dla Nauczycieli
Wydawnictwo Nowa Era oraz PGE Polska Grupa Energetyczna zapraszają nauczycieli, dzieci i rodziców do uczestnictwa w nowym, arcyciekawym przedsięwzięciu edukacyjno-przygodowym! Jest nim Klub Czterech Żywiołów. Zajęcia Klubu pokażą dzieciom z klas 1–3, jak fascynujący jest świat przyrody – tej bliskiej, za oknem, i tej nieco dalszej – a także uzmysłowią im, dlaczego warto troszczyć się o środowisko naturalne i jak to robić na co dzień.
Nauczyciel inspiruje, uczeń eksperymentuje, rodzic kibicuje!
Spotkania Klubu odbywają się podczas zajęć lekcyjnych, a także po lekcjach, np. w ramach kółek zainteresowań. Można także przeprowadzić projekt bez spotkań grupowych, po prostu nagradzając dzieci za wykonane zadania punktami i odznakami. Dzieci pracują metodą projektu, a zdobyta wiedza i umiejętności służą wyrażeniu własnego zdania, przekonaniu innych, czy nauce działania w grupie. Zestaw proponowanych wyzwań jest obszerny i odpowiada dzieciom w różnym wieku – zadania mają różne poziomy trudności. Natomiast cel jest jeden: uczeń należący do klubu musi zebrać w legitymacji członka Klubu odpowiednią liczbę punktów oraz co najmniej cztery sprawności z każdego z czterech żywiołów: wody, ognia, powietrza i ziemi. Warto zauważyć, że zaproponowane klubowiczom zadania, wyprawy badawcze i eksperymenty naukowe mogą także być inspiracją do wielu wspaniałych, rodzinnych przygód i wypraw. Bo Klub Czterech Żywiołów to tak naprawdę klub dla całej rodziny... tej szkolnej i tej domowej!
Wszyscy są mile widziani!
Do udziału w Klubie Czterech Żywiołów zapraszamy nie tylko klientów Nowej Ery, ale wszystkich nauczycieli, którzy chcą w swoich klasach rozwinąć przyrodnicze zainteresowania uczniów. Każda zgłoszona do Klubu klasa otrzyma przesyłkę z potrzebnymi do realizacji projektu narzędziami (legitymacje, naklejki z odznakami i punktami, Karty Wyzwań i Instrukcję). System, wg którego Klub działa, polega na zbieraniu punktów i odznak za samodzielną lub grupową realizację poszczególnych zadań. Projekt trwać będzie do końca roku szkolnego. Serdecznie zapraszamy do udziału w Klubie – razem się wiele nauczymy i wspaniale wybawimy!


Zgłoszenia do Klubu przyjmuje infolinia wydawnictwa Nowa Era:
Nowa Era
www.nowaera.pl
www.klubczterechzywiolow.pl
PGE
www.facebook.pl/gkpge
www.youtube.com/gkpge
www.energiaslow.pl/bajki
kontakt

Kontakt e-mail:
ew@nowaera.pl
infolinia

Infolinia dla nauczycieli
(czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 8–19)
801 88 10 10 (z telefonów stacjonarnych)
58 721 48 00 (z telefonów komórkowych)
przeslij dalejPrześlij link do biuletynu innemu nauczycielowi
poradnikPoradnik Jak dodać adres e-mail wydawnictwa Nowa Era do zaufanych kontaktów w Twojej skrzynce pocztowej
rezygnacjaRezygnacja z biuletynu
Wiadomość została wysłana przez wydawnictwo Nowa Era Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Alejach Jerozolimskich 146D, wpisane do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 31950, NIP 527–13–74–376, wysokość kapitału zakładowego 465.400 zł. Powyższa wiadomość została przesłana w oparciu o zgodę wyrażoną w ankiecie przedmiotowej wydawnictwa lub podczas rejestracji w serwisie www.nowaera.pl. Zgoda na otrzymywanie wiadomości może być odwołana poprzez rezygnację.