Strona główna  |  Księgarnia internetowa  |  Serwis Dla nauczycieli  |  Dział Zmiany w edukacji
Biuletyn Internetowy wydawnictwa Nowa Era
Wydawnictwo Nowa Era przygotowało nowe podręczniki dostosowane do aktualnej podstawy programowej
Nowe rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
30 stycznia 2009 r. weszły w życie dwa rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej:

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół
(DzU z dnia 15 stycznia 2009 r. Nr 4, poz. 17)
Zobacz więcej »

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie dopuszczania do użytku szkolnego programów wychowania przedszkolnego, programów nauczania i podręczników oraz cofania dopuszczenia
(DzU z dnia 15 stycznia 2009 r. Nr 4, poz. 18)
Zobacz więcej »

Wydawnictwo Nowa Era przygotowało podręczniki dostosowane do nowej podstawy programowej. Zgodnie z procedurą do Ministerstwa wpłynęły wnioski o dopuszczenie ich do użytku szkolnego.
Śladami przeszłości - okładka podręcznikaNauka historii nigdy nie była prostsza!
„Śladami przeszłości” to nowy podręcznik do historii w gimnazjum, zgodny z wymaganiami ministerialnymi i przygotowany na podstawie licznych konsultacji z nauczycielami. Znajdują się w nim zarówno konieczne treści, jak i zagadnienia zwyczajowo realizowane na lekcjach historii, np. podboje Aleksandra Wielkiego czy wyprawy krzyżowe, ułożone w tradycyjny, chronologiczny sposób.


Opinie i sugestie nauczycieli
uczących z najczęściej wybieranych serii – „Przez wieki” i „Razem przez wieki” – pozwoliły wzbogacić podręcznik „Śladami przeszłości” o liczne, atrakcyjne rozwiązania:
 

nowoczesne infografiki wraz z propozycjami ćwiczeń, ułatwiające przyswojenie najważniejszych treści przedmiotowych
Infografiki - rozkładówka
 

starannie dobrane fotografie oraz czytelne mapy i rysunki wraz z poleceniami, zachęcające uczniów do aktywnego udziału w zajęciach
Fotografie, mapy - rozkładówka
 

„Tajemnice sprzed wieków”, prezentujące wyjaśnienia najciekawszych zagadek historycznych, które pozwolą zainteresować gimnazjalistów przedmiotem
Wjaśnienia zagadek - rozkładówka

Dzięki tym elementom podręcznik „Śladami przeszłości”
pozwoli skutecznie przygotować uczniów do egzaminu gimnazjalnego.
Spotkania dla nauczycieli historii
Już w marcu rusza cykl spotkań, podczas których będzie można bliżej zapoznać się z podręcznikiem „Śladami przeszłości”. Informacje o terminach i miejscach spotkań będą przekazywane na bieżąco, a także – dostępne w Przewodniku nauczyciela on-line oraz pod numerami Infolinii: 0801 88 10 10, 058 721 48 00.
Biuletyn Internetowy wydawnictwa Nowa Era
Kontakt:
Paweł Andrzejczyk
Menedżer Produktu
e-mail: p.andrzejczyk@nowaera.pl
Infolinia dla nauczycieli:
(czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 8–19)
0801 88-10-10 (z telefonów stacjonarnych)
058 721-48-00 (z telefonów komórkowych)
Prześlij link do biuletynu innemu nauczycielowi  Prześlij link do biuletynu innemu nauczycielowi
Rezygnacja z biuletynu  Rezygnacja z biuletynu