Biuletyn jest nieczytelny? Zobacz go online Nowa Era Księgarnia Serwis Dla Nauczycieli
Biuletyn Internetowy dla nauczycieli szkół gimnazjalnych
Diagnoza przed egzaminem – zaproszenie
Szanowni Państwo, w dniach 3–5 grudnia będą Państwo mieli możliwość przeprowadzenia ogólnopolskiego próbnego egzaminu gimnazjalnego w ramach bezpłatnego programu diagnoza PRZED EGZAMINEM. Przeprowadzenie próby generalnej pozwoli uczniom nie tylko oswoić się z formułą egzaminu, lecz także – co istotne – zapozna ich ze zmianami w arkuszach testowych obwiązujących od 2015 roku. Zgodnie z najnowszymi wytycznymi CKE arkusze egzaminacyjne z języka polskiego, matematyki i języków obcych nowożytnych na poziomie rozszerzonym, zawierające zadania otwarte, będą miały osobną kartę rozwiązań do tych zadań.
Pobierz schemat arkusza egzaminacyjnego
Zapoznaj się z komunikatem dyrektora CKE w sprawie warunków i form egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2014/2015.
Pobierz kominikat
Arkusze przygotowane przez wydawnictwo Nowa Era będą miały bardzo zbliżoną formę i będą zawierały: zeszyt zadań, kartę odpowiedzi do zadań zamkniętych we wszystkich arkuszach, kartę rozwiązań zadań otwartych do arkuszy z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonym.
Zapoznaj się z harmonogramem diagnozy PRZED EGZAMINEM
Zapraszamy do udziału w programie. Szkołę może zgłosić do programu jedynie jej Dyrektor. Warto przekazać Dyrektorowi informacje o programie oraz uwzględnić termin diagnozy PRZE EGZAMINEM w kalendarzu szkoły, gdyż jest on szansą na lepsze wyniki uczniów na egzaminie zewnętrznym.
Szczegółowe informacje są dostępne na stronie diagnoza.nowaera.pl
Jeśli maja Państwo dodatkowe pytania zapraszamy do kontaktu z infolinią.
kontakt

Kontakt e-mail:
diagnoza@nowaera.pl
infolinia

Infolinia dla nauczycieli
801 88 10 10 (z telefonów stacjonarnych)
58 721 48 00 (z telefonów komórkowych)
przeslij dalejPrześlij link do biuletynu innemu nauczycielowi
poradnikPoradnik Jak dodać adres e-mail wydawnictwa Nowa Era do zaufanych kontaktów w Twojej skrzynce pocztowej
rezygnacjaRezygnacja z biuletynu
Wiadomość została wysłana przez wydawnictwo Nowa Era Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Alejach Jerozolimskich 146D, wpisane do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 31950, NIP 527–13–74–376, wysokość kapitału zakładowego 465.400 zł. Powyższa wiadomość została przesłana w oparciu o zgodę wyrażoną w ankiecie przedmiotowej wydawnictwa, w trakcie rozmowy telefonicznej lub podczas rejestracji w serwisie www.nowaera.pl. Zgoda na otrzymywanie wiadomości może być odwołana poprzez rezygnację.